GAMES


General Analysis of the impact of Extended Schools

GAMES

Games Project

Algemene analyse van de impact van brede scholen

Deze website toont de resultaten van het Europese project GAMES over de positieve impact die Brede scholen kunnen hebben op kinderen en jongeren. Ze kunnen hen o.m. helpen belangrijke basisvaardigheden en sleutelcompetenties te verwerven die nodig zijn voor hun persoonlijke ontwikkeling, kansen op tewerkstelling en actief burgerschap op nationaal en Europees niveau.

Ga verder!

Next

ONTDEK HET TALENT VAN ELK KIND

Het GAMES project wil evalueren hoe brede school activiteiten kinderen en jongeren kunnen helpen hun talenten te ontdekken en ontwikkelen, te bouwen aan hun zelfvertrouwen en motivatie en door het stimuleren van een holistische benadering van leren uiteindelijk ook kunnen bijdragen aan het verbeteren van de maatschappelijke samenhang.

GAMES

 

Games Project

 

General Analysis of the iMpact of Extended Schools

This website showcases the results of the European project GAMES on the positive impact Extended Schools may have on young children to help them acquire the basic life-skills and competences necessary for their personal development, for future employment and for active citizenship at national and European levels.

 

Walk through!

Next

DISCOVERING EVERY CHILD’S TALENTS

The GAMES project aims to evaluate how out of school activities and services offered by Extended Schools can help children to discover and develop their talents, build their self-esteem and motivation, while eventually enhancing community cohesion and encouraging a holistic approach to learning.